Xavier Malvehy Guilera
Enginyer Industrial
Màster en Administració i Direcció d'Empreses
Màster en Gestió de Carteres i Anàlisi de Mercats
European Financial Advisor certificat per EFPA
Agent Financer acreditat per Banco de España
Mediador d'Assegurances i Reassegurances
privades grup B
Assessor certificat LCCI
Membre de la Junta Directiva de l'Associació
Catalana de Directius Executius i Empresaris
Agent representant en exclusiva de Banco 
Mediolanum i per tant, col·labora de forma 
exclusiva amb aquesta entidad.

Jordi Matas Claramunt
Economista
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses
European Investment Practitioner certificat per UPV
Agent Financer acreditat per Banco de España
Mediador d'Assegurances i Reassegurances
privades grup B 
Assessor certificat LCCI
President del Consell Esportiu del Maresme
Agent representant en exclusiva de Banco 
Mediolanum i per tant, col·labora de forma 
exclusiva amb aquesta entidad.
Carles Pérez Pradells
Diplomat en ciéncies Empresarials
Màster en Administració i Direcció d'Empreses
Màster Universitari en Societat de la Informació
i el Coneixement 
European Investment Practitioner certificat per UPV 
Agent Financer acreditat per Banco de España 
Mediador d'Assegurances i Reassegurances privades 
grup B 
Assessor certificat LCCI
Agent representant en exclusiva de Banco 
Mediolanum i per tant, col·labora de forma 
exclusiva amb aquesta entidad.


Xavier Guasch Badesa 
Llicenciat en Ciències Econòmiques
Llincenciat en Direcció i Administració
d’Empreses. 
Administrador Concursal
European Investment Practitioner certificat per UPV 
Agent Financer acreditat per Banco de España 
Mediador d'Assegurances i Reassegurances privades 
grup B 
Assessor certificat LCCI
Agent representant en exclusiva de Banco 
Mediolanum i per tant, col·labora de forma 
exclusiva amb aquesta entidad.