EL PLA FINANCER

Un pla financer familiar a mida:
responsabilitat teva

El pla financer consta de quatre fases ben diferenciades. En primer lloc, cal analitzar la situació actual. El Balanç Patrimonial, el compte d’Ingressos i Despeses i un anàlisi de 5 Indicadors. En segon lloc, la definició dels Objectius Familiars, visualitzant les necessitats, obligacions o il·lusions futures.

En tercer lloc, el Pla Financer, capaç d’assolir els objectius pactats. Finalment, la fase més important serà el Seguiment Periòdic per assegurar-nos de que tot evoluciona correctament.

El pla financer permet assolir uns objectius definits i augmentar el patrimoni familiar al llarg dels anys, sense necessitat d’especular.

Això possibilitarà fer front a necessitats futures, com ara pagar els estudis dels fills, amortitzar la hipoteca, disposar d’un coixí financer per afrontar alguna emergència o gaudir d’una vellesa confortable i, alhora, evitar que els estalvis perdin valor per la devaluació.

I tu, ja tens el teu pla financer?